Approxima kombinerer dyb brancheforståelse og SAP

Approxima har flere års erfaring med implementering af brancespecifikke SAP løsninger til energi & forsyningssektoren. Approxima samarbejder med de største danske energivirksomheder og har kompetence indenfor hele forsyningskæden (generation – trading- transmission – distribution – retail). Approximas samarbejde med sektoren omkring anvendelsen af SAP ECC, SAP S/4HANA og SAP IS-U har givet en stor forretningsforståelse og indsigt i de udfordringer sektoren har. SAP dækker i dag alle væsentlige forretningsprocesser i en moderne energi- og forsyningsvirksomhed og er globalt den markedsførende løsning, med nogle af verdens største og mest innovative energiselskaber som referencekunder. SAP udgør i dag kernen i en række store energivirksomheders IT løsning og bruges foruden til understøttelse af standardprocesserne økonomistyring, logistik, HR også til anlægsaktivstyring, drift – og vedligehold inden for kraftproduktion og distribution/transmission.
Brancher som
Approxima hjælper

Brancher vi hos Approxima dækker

Ikon Energi og Forsyning

Energi & Forsyning

En veludbygget og sikker energiforsyning er en afgørende forudsætning for, at et moderne samfund kan fungere. Derfor er sektoren præget af en vis offentlig regulering.

Gennem de seneste år er der dog gennemført en betydelig liberalisering for at øge konkurrencen på energimarkedet. Liberaliseringen indebærer, at den enkelte energikunde har fået større indflydelse på valg af leverandør og har samtidig betydet en omstrukturering af branchen.

I Danmark er der indført en ny rollefordeling i forsyningskæden og den øgede konkurrence har resulteret i en række fusioner.
Ikon offentlig sektor

Offentlig

Offentlig sektor spiller en afgørende rolle i at sikre velfungerende samfundsstrukturer og levere essentielle ydelser til borgerne. For at kunne levere disse ydelser effektivt, er det nødvendigt med robuste IT-løsninger, der understøtter administrative processer, sikrer datahåndtering og fremmer effektiv kommunikation.

Moderne IT-løsninger: Med den hastige teknologiske udvikling er der et stort behov for, at den offentlige sektor implementerer moderne IT-løsninger, der kan forbedre ydeevnen og effektiviteten. Dette omfatter alt fra sikre datahåndteringssystemer, der beskytter borgernes personlige oplysninger, til avancerede analyseredskaber, der kan hjælpe med at træffe bedre beslutninger.

Digitalisering og borgerservice: Digitalisering spiller en central rolle i at forbedre borgerservice. Gennem digitale platforme kan borgere nemt og hurtigt få adgang til offentlige tjenester, indgive ansøgninger, betale regninger og kommunikere med myndighederne. Dette forbedrer ikke alene borgeroplevelsen, men reducerer også arbejdsbyrden for offentligt ansatte.

Samarbejde og integration: Effektiv drift af den offentlige sektor kræver ofte tæt samarbejde og integration mellem forskellige myndigheder og institutioner. IT-systemer skal derfor være fleksible og i stand til at integrere med eksisterende løsninger på tværs af sektorer for at sikre en gnidningsfri informationsudveksling og koordination.

Pharma

Pharmasektoren er en essentiel del af sundhedssystemet, der bidrager til folkesundheden gennem udvikling, fremstilling og distribution af lægemidler. Sektoren er stærkt reguleret for at sikre produktsikkerhed og effektivitet, hvilket kræver strenge krav til forskning, kliniske forsøg og godkendelsesprocedurer.

Innovation og forskning: Pharmaindustrien er drevet af innovation. IT-løsninger er afgørende for håndtering af store datamængder og fremme af samarbejde på tværs af forskergrupper.

Regulering og compliance: Effektive IT-systemer er nødvendige for at sikre regulatory compliance og spore produkternes livscyklus, så alle standarder overholdes.

Produktion og forsyningskæde: IT-løsninger optimerer forsyningskæden, lagerstyring og kvalitetskontrol, hvilket reducerer spild og sikrer rettidig levering