Approxima kombinerer dyb brancheforståelse og SAP

Approxima har flere års erfaring med implementering af brancespecifikke SAP løsninger til energi & forsyningssektoren. Approxima samarbejder med de største danske energivirksomheder og har kompetence indenfor hele forsyningskæden (generation – trading- transmission – distribution – retail). Approximas samarbejde med sektoren omkring anvendelsen af SAP ECC, SAP S/4HANA og SAP IS-U har givet en stor forretningsforståelse og indsigt i de udfordringer sektoren har. SAP dækker i dag alle væsentlige forretningsprocesser i en moderne energi- og forsyningsvirksomhed og er globalt den markedsførende løsning, med nogle af verdens største og mest innovative energiselskaber som referencekunder. SAP udgør i dag kernen i en række store energivirksomheders IT løsning og bruges foruden til understøttelse af standardprocesserne økonomistyring, logistik, HR også til anlægsaktivstyring, drift – og vedligehold inden for kraftproduktion og distribution/transmission.
Brancher som
Approxima hjælper

Brancher vi hos Approxima dækker

Energi & Forsyning

En veludbygget og sikker energiforsyning er en afgørende forudsætning for, at et moderne samfund kan fungere. Derfor er sektoren præget af en vis offentlig regulering.

Gennem de seneste år er der dog gennemført en betydelig liberalisering for at øge konkurrencen på energimarkedet. Liberaliseringen indebærer, at den enkelte energikunde har fået større indflydelse på valg af leverandør og har samtidig betydet en omstrukturering af branchen.

I Danmark er der indført en ny rollefordeling i forsyningskæden og den øgede konkurrence har resulteret i en række fusioner.

Service

Servicevirksomheders ydelser er i de fleste tilfælde helt afhængige af en effektiv IT understøttelse. IT anvendes tilmed hyppigt i den direkte kommunikation med kunden omkring produktets/ydelsens markedsføring, salg, levering og efterfølgende service.

Service indeholder et betydeligt element af personlig kontakt mellem producent og kunde – en “social interaktion”. Det kan være i forbindelse med bestillingsprocessen – kunden, der søger oplysninger på en hjemmeside – eller det kan være i forbindelse med selve leveringen af serviceydelsen – gennemførelse af en rejse eller levering af pakker og breve.